Ръководство за Учители SUPERCOMET 2 ( на български език_заглавна страница)

Ръководството за Учители  SUPERCOMET 2  беше публикувано през 2007, но е приложимо все още във връзка със  SUPERCOMET Онлайн Обучаващите Модули. То съдържа раздел свързан с основна информация и обяснение на явлението свръхпроводимост, както и описание на различни методи с фокус върху преподаването и обучението.

 

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-24, в категорията Зареждане, Некатегоризирани.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.