MOSEM² Möbius Maglev влак в Palais de la découverte в Париж

Vegard Stornes Farstad, Scientific Director of Simplicatus Research and Development, presents the Möbius track for superconducting maglev trains. Photo © SRD

Le Palais de la découverte logo

В петък 14 Октомври, влакът на въздушна възглавница Möbius maglev беше демонстриран през целия ден в  Palais de la découverte в Париж. Имахме много развълнувани наблюдатели – главно ученици и техните учители,  които бяха нашата целева група.

Този научен музей има серия от  постоянни изложби по физика и други науки, както и временни изложби. Тук е представено  видео за свръхпроводимостта и други магнитни ефекти  от изложбата по физика .

Vegard Stornes Farstad, Scientific Director of Simplicatus Research and Development, presents the Möbius track for superconducting maglev trains. Photo © C. Rousselin, Palais de la Dècouverte

Vegard Stornes Farstad, Научен Директор на Simplicatus Research and Development, представя релсата Möbius за свръхпроводящ maglev влак на въздушна възглавница. Photo © C. Rousselin, Palais de la Dècouverte

За да се задържи влака да “лети” е необходимо да се поддържа почти постоянно нивото на течния азот, в противен случай свръхпроводниците ще се нагреят над критичната си температура и ще загубят способността си да отблъскват магнитното поле, което е причина да могат да стоят на фиксирано разстояние далеч от магнитите, без да се привличат или отблъскват както нормалните магнити.

Една от най-интереснате гледки беше как свръхпроводящия влак преодолява гравитацията и се движи на въздух над релсата:

Superconducting maglev train is levitating a few millimeters under the track composed of more than 800 superstrong magnets. Photo © C. Rousselin, Palais de la Dècouverte

Now the train is levitating UNDER the magnetic track. The track contains more than 800 superstrong magnets. Photo © C. Rousselin, Palais de la Dècouverte

Superconducting maglev train is levitating a few millimeters above the track composed of more than 800 superstrong magnets. Photo © C. Rousselin, Palais de la Dècouverte

Свръхпроводящ maglev влак на въздушна възглавница левитиращ на няколко милиметра над магнитна релса. Релсата е с форма на Möbius обръч. Photo © C. Rousselin, Palais de la Dècouverte

Нашата проява беше в края на седмицата заедно с други прояви по физика, химия и други науки:

Möbius track at Le Palais de la découverteScience weekend at Le Palais de la découverte 14-16 Oct 2011

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-09-26, в категорията Некатегоризирани, Събития.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.