Ръководство за Учители SUPERCOMET 2 (в електронен вид на български език)

Ръководството за Учители  SUPERCOMET 2  беше публикувано през 2007, но е приложимо все още във връзка със  SUPERCOMET Онлайн Обучаващите Модули. То съдържа раздел свързан с основна информация и обяснение на явлението свръхпроводимост, както и описание на различни методи с фокус върху преподаването и обучението.

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2012-09-19, в категорията Некатегоризирани.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.