Анкета: използване на мултимедийни материали при обучението по физика- резултати

В рамките на проект STEPS TWO е проведена анкета със студенти от Русенския университет “Ангел Кънчев” и с ученици от Английска гимназия “Гео Милев” – Русе.  Резултатите от анкетата показват кои сайтове се използват най-често в часовете по физика и как се оценяват от студентите и учениците предлаганите в процеса на обучение материали.

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2012-06-26, в категорията Некатегоризирани.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.