превод на български език

Текстът на български език е адаптиран и преведен от доц.д-р Надежда Маринова Нанчева – Русенски университет “Ангел Кънчев”.