Онлайн Модули SUPERCOMET

SUPERCOMET Online Modules menu

В рамките на проектите SUPERCOMET и  SUPERCOMET 2 бяха разработени  9 онлайн обучаващи модула съдържащи анимации, с цел да се подпомогне преподаването и обучението на темите от разделите магнетизъм, електропроводимост, електромагнитна индукция и свръхпроводимост.

Тези качествени анимации позволяват да:

  • се покаже нормално невидимите магнитно и електрично полета
  • да се добие представа за модела на металната кристална решетка с промяна на електричното поле и температурата
  • да се наблюдават експерименти със свръхпроводници и течен азот, които нормално не могат да се реализират в училище

Тъй като са качествени, те не са директно свързани с пресмятания и количествено третиране на обекта на проучване, но е възможно в много случаи да се изведе математически израз на проблемите на основата на равенства, данни и връзките описани в модулите. Това е вярно специално за електропроводимостта и съотношенията между поток и сила (ефект на Фарадей).

БЕЛЕЖКА: Някои от модулите все още са в “процес на работа”.

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-23, в категорията Ресурси.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.