Връзка MOSEM YouTube

Важен резултат на  проекта MOSEM  е връзката с YouTube , показващ на видно място видеоклипове на нашите материали и дейности, семинари с учители, реализирани експерименти със студенти, демонстрационни видеоклипове за всеки експеримент и др. Ще запазим възможността за добавяне на видеоклипове към този сайт. Получените от учителите и студентите използващи нашите материали са също добре дошли !

Както и другите налични източници, дискусията в нашия  форум MOSEM укрепва нашата онлайн общност.

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-25, в категорията Ресурси.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.