Онлайн общество MOSEM

В рамките на проекта MOSEM  беше създаден онлайн дискусионен форум  forum.mosem.no,  за да се подпомогне онлайн общността от учители и преподаватели и всички, които се интересуват от разпространение на философията и идеите за обучение и преподаване на физика.

Нашият форум беше използван основно за координиране на проекта с партньорите, но имахме и голям интерес от учители използващи  forum.mosem.no във връзка със семинарите за учители. Целта ни е форумът да продължи да бъде използван от учителите за обмяна на опит и материали, базирани на източниците разработени в  серията проекти  SUPERCOMET и MOSEM .

Надяваме се, че учителите участващи в нашите семинари и използващи нашите материали в училище ще поддържат връзка с нас и ще ни помогнат за усъвършенстване на материалите в бъдеще .

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-25, в категорията Ресурси.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.