Проект SUPERCOMET

SUPERCOMET pinning animation screenshot , courtesy of SRD

СВРЪХПРОводимост Мултимедийно Обучаващо Средство

Проектът SUPERCOMET стартира от Декември 2001 до Декември 2004. Финансовата подкрепа от € 491 500 посредством програмата Леонардо да Винчи фаза II на Европейската комисия е 75% от общия бюджет на проекта, който е приблизително € 650 000. Кодът на проекта е N/01/B/PP/131.014..

Предизвикателство

На конференцията Физика на Сцената в CERN, Женева през Ноември 2000, беше констатирано, че е налице криза в обучението по физика и че е необходимо съживяване на обучението по физика. Това мнение беше потвърдено и на много други конференции през последните години. Затруднено е набирането на подходящи кандидати, а и голям брой учители по физика са в края на активната си кариера. Това влияе на възможността за технологичен прогрес и развитие на обществото. Основната задача на проекта SUPERCOMET беше да допринесе до промяна на тази негативна тенденция чрез разработване на материали за преподаване, които са предизвикателни, интересни и забавни както за учениците, така и за учителите.

Описание

Проектът SUPERCOMET има за цел повишаване квалификацията на учителите по физика, за да могат да възбудят интереса на учениците към физиката и ги подкрепят при обучението по физика по нетрадиционен начин.

Проектът SUPERCOMET има за цел да свърже изумителното явление свръхпроводимост с разделите от учебната програма за средните училища в няколко страни чрез комбиниране на модерни педагогически методи (обучение чрез сътрудничество и решаване на проблемите от студентите) с компютърни анимации. Разработените Ръководство за Учители и Семинар за Учители осигуряват успешното осъществяване на разработените средства и методи.

Наличните компютърни графики и анимации са разработени на основата на предишния Проект Superlab в NTNU и Simplicatus, с фокус основно върху разпространението на изследванията посветени на свръхпроводимостта. Тези материали бяха достъпни за проекта SUPERCOMET, което позволи летящ старт относно интензивното използване на графиките при визуализиране на (обикновенно) невидимите физични явления от разделите електричество и магнетизъм, както и да се свържат основните раздели от учебната програма, модел на материята и пренасяне на енергията.

Резултати

Разгледайте списъка с резултатите на проекта SUPERCOMET тук.

Прочетете повече

Разгледайте страницата на проекта SUPERCOMET за повече информация.

Как да се включите

Ако се интересувате от използването или превода/адаптирането на резултатите на проекта SUPERCOMET, моля не се притеснявайте да контактувате със Simplicatus Research and Development за повече информация.

 

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-23, в категорията Проекти.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.