Проект SUPERCOMET 2

SUPERCOMET 2 Vertical Ørsted experiment animation screenshot, courtesy of SRD

СВРЪХпроводимостМултимедийно Обучаващо Средство Фаза 2

Проектът SUPERCOMET 2 има за основа резултатите постигнати при проекта SUPERCOMET. Стартира от Ноември 2004 до Ноември 2007. Финансовата подкрепа от €405 000 посредством програмата Леонардо да Винчи фаза II на Европейската комисия е 75% от общия бюджет на проекта, който е приблизително € 540 000. Кодът на проекта е N/04/B/PP/165.008.

Предизвикателство

На конференцията Физика на Сцената в CERN, Женева през Ноември 2000, беше констатирано, че е налице криза в обучението по физика и че е необходимо съживяване на обучението по физика. Това мнение беше потвърдено и на много други конференции през последните години. Затруднено е набирането на подходящи кандидати, а и голям брой учители по физика са в края на активната си кариера. Това влияе на възможността за технологичен прогрес и развитие на обществото.

Описание

Основната задача на проекта SUPERCOMET 2 беше да допринесе до промяна на тази негативна тенденция чрез разработване на материали за преподаване, които са предизвикателни, интересни и забавни както за учениците, така и за учителите. Проектът SUPERCOMET 2 има за цел повишаване квалификацията на учителите по физика, за да могат да възбудят интереса на учениците към физиката и ги подкрепят при обучението по физика по нетрадиционен начин.

Проектът SUPERCOMET 2 има за цел да свърже изумителното явление свръхпроводимост с разделите от учебната програма за средните училища в няколко страни чрез комбиниране на модерни педагогически методи (обучение чрез сътрудничество и решаване на проблемите от студентите) с компютърни анимации и реални експерименти. Разработените Ръководство за Учители и Семинар за Учители осигуряват успешното осъществяване на целите на проекта

Резултати

Разгледайте списъка с резултатите на проекта SUPERCOMET 2 тук.

Прочетете повече

Погледнете страницата на проекта SUPERCOMET 2  за повече информация.

Как да се включите

Ако се интересувате от използването или превода/адаптирането на резултатите на проекта SUPERCOMET 2, моля не се притеснявайте да контактувате със Simplicatus Research and Development за повече информация.

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-24, в категорията Проекти.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.