Проект MOSEM

MOSEM vertical Ørsted experiment, photo courtesy of Masaryk University

Разработване и тестване на експерименти от разделите Свръхпроводимост и ЕлектроМагнетизъм за продължително професионално обучение на учители по физика от средното училище = MOSEM

Проектът MOSEM има за основа резултатите постигнати при проектите SUPERCOMET и SUPERCOMET 2 . Стартира от Ноември 2007 до Април 2010. Финансовата подкрепа от € 291 500 чрез програмата Леонардо да Винчи фаза II на Европейската Комисия е 64% от общия бюджет на проекта, който е приблизително € 455 000. Кодът на проекта е  LLP-LdV-TOI-2007-NO/165.009.

Предизвикателство

Липсата на компетенти учители и специално на учители по физика, е част от проблема свързан с негативното отношение към дисциплината физика и със затрудненото набиране на подходящи кандидати, които могат да променят тенденцията. Проведените през последните години изследвания, резултатите на които бяха обсъдени на редица конференции, показват че подобна ситуация е характерна както на национално, така и на Европейско ниво.

Описание

Проектът MOSEM предлага на участващите училища и учители колекция от прости, провокиращи експерименти по физика. Използват се електронни и печатни подкрепящи материали, текст, видеоклипове и анимации за възбуждане на любопитството на използващите резултатите от проекта. Изследването на неочаквани явления и извършването на собствени изследвания с подготвените по проекта материали и други източници подобрява мотивацията и обучението. Проектът е разработен на основата на много предишни проекти по програма Леонардо да Винчи и други Европейски проекти, най-вече проекта SUPERCOMET 2.

Резултати

Виж  списъка от резултатите  на проекта  MOSEM  тук.

Прочетете повече

Разгледайте  страницата на проекта MOSEM   за повече информация.

Как да се включите

Ако се интересувате от използването или превода/адаптирането на резултатите от проекта  MOSEM , моля не се притеснявайте  да контактувате със  Simplicatus Research and Development за повече информация.

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-25, в категорията Проекти.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.