Проект MOSEM²

MOSEM² Easy Java Simulation on Lorentz force

МОделиране и разработване на експерименти за професионална подготовка на учители по физика от средното училище,  свързани с явленията Свръхпроводимост и ЕлектроМагнетизъм = MOSEM²

Проектът  MOSEM има за основа резултатите постигнати при предишните проекти SUPERCOMET 2 и SUPERCOMET. Стартира от Ноември 2008 до Септември 2011. Финансовата подкрепа от  € 300 000 посредством програмата Леонардо да Винчи/Учене през целия живот  на Европейската комисия е  61% от общия бюджет на проекта, който е приблизително € 492 000. Кодът на проекта е  NO/08/LLP-LdV/TOI/131.013.

Предизвикателство

Липсата на компетентни учители и специално на учители по физика, е част от проблема свързан с негативното отношение към дисциплината физика и със затрудненото набиране на подходящи кандидати, които могат да променят тенденцията. Тази ситуация е характерна както на национално, така и на Европейско ниво и беше потвърдена от редица изследвания и конференции през последните години.

Цели

Проектът MOSEM² насърчава ученето през целия живот на учителите от средното училище в областта на физиката и педагогиката, като им предлага редица средства за моделиране, разработени на базата на съществуващи комерсиални и нетрадиционни решения, както и на резултати от предишни проекти по програма Леонардо да Винчи.

Описание

Конкретните резултати на проекта MOSEM² включват ново съдържание към съществуващата и интернационално използвана електронна среда, предлагана на участващите училища и учители. Новите материали обединяват математически модели, симулации и видео анализ на прости експерименти, подкрепени от електронни и печатни материали, включващи допълнителни видеоклипове, анимации и текст.

Обучение на учители

Специално разработеният семинар за учители позволява на участниците сами да изпробват тези ресурси, както и педагогическите методи подпомагащи активното учене, създадени на основата на резултатите на SUPERCOMET 2 и  MOSEM. Проектът MOSEM² допълнително ще подобри предишните резултати на проектите SUPERCOMET 2 и MOSEM чрез добавяне на квантово-механично обяснение на природата на свръхпроводимостта, предоставено ни от водещи изследователи в тази изумителна област на физиката.

Партньорство

Проектът MOSEM² е изграден на основата на няколко национални и/или Европейски проекта, и най-вече на проектите  MOSEM и SUPERCOMET 2 , които са директни източници на идеи и за MOSEM² консорциума.  Партньорството в рамките на проекта включва водещи Европейски изследователи с доказани в предишни проекти възможности за сътрудничество, които са редовни участници на международни конференции свързани с обучението по физика. Някои от партньорите са били президенти или международни научни консултанти на международни организации като  GIREP, MPTL и ESERA.

Резултати

Разгледайте  списъка с резултатите  на проекта MOSEM²  тук.

Прочетете повече

Разгледайте  страницата на проекта  MOSEM²  за повече информация.

Как да се включите

Ако се интересувате от използването или превода/адаптирането на резултатите на проекта  MOSEM², моля не се притеснявайте да  контактувате със Simplicatus Research and Development за повече информация.

 

 

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-26, в категорията Проекти.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.