превод на български език

Текстът на български език е адаптиран и преведен от

доц.д-р Надежда Маринова Нанчева – Русенски университет “Ангел Кънчев”.

 

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-10-10, в категорията Новини.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.