Европейски образователен проект MOSEM² – резултати

Докладът  ” Европейски образователен проект MOSEM²- резултати “, е представен на  40 Национална конференция по въпроси на обучението по физика на тема: „Съвременни цели пред образованието по физика в средните и висшите училища”, 5-8 Април 2012, Габрово,  и е публикуван в сборника с доклади на конференцията, с.161-168

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2012-06-26, в категорията Новини, Събития.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.