License

Creative Commons License
Съдържанието/материалите на уеб сайта mosem.eu са създадени от Simplicatus Research and Development  и са защитени с лиценз Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Информация за обхвата на този лиценз може да се види на   http://simplicatus.no.