MOSEM² Möbius Maglev влак в Université Paris-Sud в Орсе

Université Paris-Sud 11 logoВ четвъртък 13 Октомври влакът на въздушна възглавница  Möbius maglev  беше представен в кампуса на  Université Paris-Sud в Орсе.

Студентите посетили този изключителен ден 13 Октомври 2011 в Université Paris-Sud имаха възможност да видят и почувстват магнитната сила в действие, докато Prof. Fréderic Bouquet демонстрираше нашия  MOSEM² Möbius влак и обясняваше свойствата на свръхпроводниците .

The students attending the Supra-day on 13 October 2011 at Université Paris-Sud were able to see and feel the magnetic forces in action while Prof. Fréderic Bouquet demonstrated our MOSEM² Möbius track and explained the properties of superconductors. Photo by Vegard Stornes Farstad, courtesy of SRD.

Photos by Vegard Stornes Farstad, courtesy of SRD.

Нашият експонат беше включен в деня посветен на свръхпроводимостта. Други версии на свръхпроводникови магнитно левитиращи влакове и “класическа” левитация с  Ефекта на Майснер и  закрепване на потока  бяха също представени. Около 1000 студента от всички специалности разгледаха експоната през деня .

Möbius demo 20111013 Université Paris-Sud 11

Möbius demo 20111013 Université Paris-Sud program

Програма на събитието на 13 Октомври 2011 в Université Paris-Sud, включваща демонстрацията на MOSEM² Möbius влак.

 

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-09-26, в категорията Събития.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.