MOSEM² Möbius Maglev влак на Научната Конференция в Осло

Simplciatus Research and Development presented a Möbius-shaped magnetic track for superconducting maglev trains at Naturfagkonferansen 2011. Photo courtesy of SRD.

В четвъртък 20 и петък 21 Октомври влакът на въздушна възглавница Möbius maglev беше представен  в Университета в Осло в кампуса Blindern, в сградата на университетската библиотека Georg Sverdrup.Naturfagkonferansen Oslo

Нашият експонат беше включен в научната годишна национална конференция (“Naturfagkonferansen), свързана с въпросите на обучението, заедно с други мостри, фотоси, семинари и лекции свързани с преподаването и обучението по физика, химия, биология и други науки. Tekna и Utdanningsforbundet отразиха нашето участие .

Експонатът беше много популярен и много участници в конференцията и студенти от университета наблюдаваха нашите демонстрации.

В допълнение към влака на въздушна възглавница, представихме и ефекта на Майснер и левитация на свръхпроводящи образци с различни размери.

Superstrong magnet above superconductor in an insulating dish filled with liquid nitrogen in order to cool down the superconductor so that the magnet can levitate above. Photo  SRD.

Свръхсилен магнит над свръхпроводник в изолиран съд пълен с течен азот преди да се охлади свръхпроводника, така че магнитът да може да левитира над него в резултат на явлението закрепване на потока (захващане или заключване в магнитно поле). Photo courtesy of SRD.

Имахме възможност да задвижим 8 пъти влака с висока скорост по релсата, преди свръхпроводникът да се нагрее над критичната температура и да загуби влиянието на релсата.  Това се равнява на разстояние от около 50 m общо, половината от разстоянието е наопъки или вертикално разположено спрямо обратната страна на релсата. Няма други свръхпроводящи или конвенционални влакове на въздушна възглавница, които могат да правят това, това е възможно само при този използващ “квантово заключване”.

Когато свръхпроводникът се нагрее, той загубва влиянието на магнитното поле от релсата. Това води веднага до излизане на влака от релсата. Използвахме мек материал върху мраморния под, за да предпазим свръхпроводника във влака. Много материали стават крехки при минус 200 градуса, а свръхпроводникът е специален вид керамика. Охладете чашата си за кафе при много ниска температура и след това я изпуснете върху каменен под…

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-09-26, в категорията Събития.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.