MOSEM² Möbius Maglev влак на Научния Пикник във Варшава

15th Warsaw Science Picnic

В събота 28 Май 2011  влакът на въздушна възглавница Möbius maglev  беше представен на  15 годишния  Научен Пикник във Варшава. Поради лошото време имаше по-малко посетители в сравнение с предишни години, но ние имахме няколко стотици визити на представянето през деня. Разгледайте нашия  видеоклип  от Научния Пикник в YouTube!

Superconducting maglev train flying around Möbius-shaped track at Warsaw Science Picnic while Vegard Stornes Farstad from SRD presents superconducting flux pinning levitation, the mechanism behind the flying train. Photo courtesy of SRD.

Свръхпроводящ maglev влак летящ около релсата Möbius представен на Научния Пикник във Варшава. Vegard Stornes Farstad от SRD представя свръхпроводяща левитация. Photo courtesy of SRD.

Беше възможно да се види не само левитиращ влак, а и също левитация на базата на ефекта на Майснер и на закрепване на потока при свръхпроводящи образци. Демонстрирахме също няколко прости, но провокиращи мисленето експеримента, използвайки нормални (но свръхсилни) магнити, показващи как обикновенния магнетизъм се отличава от магнитните свойства на свръхпроводниците.

Научният Пикник във Варшава е едно от най-големите научни събития в Европа, през тази година с повече от 200 експоната по физика, химия, биология роботика и други науки. Надяваме се да Ви видим тук отново през следващата година!

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-26, в категорията Събития.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.