Семинар за Учители SUPERCOMET 2

SUPERCOMET 2 Teacher Seminar at Naturfagkonferansen in Oslo. Photo by Vegard Stornes Farstad, courtesy of SRD

Семинарът за Учители SUPERCOMET 2 се фокусира върху използването на онлайн анимации, за да се обогати концепцията на преподаване и обучение на разделите магнетизъм, електропроводимост, електромагнитна индукция и свръхпроводимост  в средното училище. Качествените анимации дават възможност да:

  • се видят нормално невидимите магнитно и електрично полета
  • се получи представа за модела на метална кристална решетка с променливо електрично поле и температура
  • видят експерименти със свръхпроводници и течен азот, които нормално не са достъпни в училище

Тези анимации са на свободен достъп онлайн като  SUPERCOMET Онлайн Модули. Препоръчваме обучение, при което анимациите се използват заедно с традиционни упражнения и книги, както и на лабораторни експерименти и други базирани на ICT модели, симулации и реални експерименти .

Целта на Семинара за Учители  SUPERCOMET 2  не е да се покрият всички теми, а да се демонстрират някои дейности и да се покаже как анимациите могат да се интегрират с традиционното преподаване на предмета, като алтернативно предложение на педагогически път за тази част от учебната програма.

Беше подготвена група от  4 модула, всеки предвиден за по  4 часа, които могат да се проведат заедно в  2-дневен семинар, като два 1-дневни семинара или като4 отделни полудневни семинара с известно време между тях, в зависимост от възможното време. Всеки модул може да бъде използван самостоятелно в случай че няма време за всичките 4 модула.

Първите два модула се фокусират главно върху “традиционната” физика на електромагнетизма и са въведение към свръхпроводимостта, третият се занимава повече или по-малко с теорията на свръхпроводимостта, а последният модул е посветен на приложенията и обобщава различните методи на преподаване предложени от проекта.

След  разглеждане на файловете на Семинара за Учители  SUPERCOMET 2  (около 8 MB) ще намерите детайлна програма с презентации, работни листи и форма за оценка. Разгледайте Семинара за Учители SUPERCOMET 2  за повече информация  относно използването на тези файлове, преди да организирате семинара за учители .


Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-24, в категорията Зареждане.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.