Компютърно Приложение SUPERCOMET

SUPERCOMET Application title page

Компютърното приложение  SUPERCOMET  (123 MB файл) от 2002 беше предшественик на  SUPERCOMET Онлайн Обучаващите Модули. Фокусът е само върху свръхпроводимостта. Различните раздели имат отношение към историята и приложенията на свръхпроводимостта, както и анимирани въведения към тях и обяснение на явления като ефект на Майснер и закрепване на потока.

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-23, в категорията Зареждане.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.