Семинар за Учители MOSEM

MOSEM Teacher Seminar at Science on Stage 2 in Grenoble. Photo by Vegard Stornes Farstad, courtesy of SRD

Семинарът за Учители MOSEM  осигурява професионална подготовка на учители по физика с фокус върху преподаването и обучението. Тази философия беше използвана при подбора на експерименти свързани с разделите електромагнетизъм и свръхпроводимост в  Low-Tech и High-Tech комплектите, свързвайки тези реални експерименти със съответни анимации с качествени илюстрации на различни концепции в  SUPERCOMET онлайн Модулите.

Целта не е да се покрият всички теми в  Семинара за Учители MOSEM , а по-скоро в дълбочина  да се демонстрират подробно принципите с няколко експеримента, така че участниците да могат да проведат други експерименти в съответствие със същите принципи. Разработена е подробна програма за серия Семинари за Учители, които се фокусират върху различни части на материала.

Разгледайте файловете в Семинара за Учители  MOSEM  (около 14 MB) и следвайте инструкциите в Ръководството за Учители  MOSEM   преди да използвате файловете за различните части на Семинара за Учители.

 

 

 

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-30, в категорията Зареждане.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.