Ръководство за Учители MOSEM (в електронен вид)

MOSEM Teacher Guide preview - title

Ръководството за учители MOSEM беше публикувано за първи път през 2010 г. и съдържа описание на значителна колекция от дейности и експерименти и на съответното Low-Tech и High-Tech експериментално оборудване. То съдържа също подробна програма за серия от Семинари за Учителите и указания как да се използват материалите в съответствие с избраната философия за обучение, както и описание на няколко подходящи метода на преподаване.

Разгледайте съкратената версия на Ръководството за Учители MOSEM  съдържаща  36 от 160 страници.

Закупете си пълната версия на хартия на Ръководството за Учители  MOSEM.

MOSEM Teacher Guide 2nd ed

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-30, в категорията Зареждане.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.