Ръководство за Учители MOSEM_LTK (в електронен вид на български език)

Версията на Ръководството за Учители в България MOSEM  съдържа значителна колекция от дейности и експерименти с комплекта Low-Tech. В него е включено и  описание на няколко подходящи метода на преподаване,  дискусия на съответни изследвания и литература, свързани с обучението по физика..

Можете да разгледате съкратената версия на  Ръководството за Учители в България MOSEM (в електронен вид).

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-30, в категорията Зареждане.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.