Семинар за Учители MOSEM²

MOSEM² Teacher seminar in Ostrava, Czech Republic. Photo Libor Konicek, courtesy of the University of Ostrava

Семинарът за Учители  MOSEM² следва философия за преподаване и обучение по физика фокусирана върху професионалното развитие  на учителите.

Прилагаме тази философия за работа върху моделирането, създавайки и модифицирайки симулациите, за да се видят директно ефектите на вариране на различни променливи или параметри, и върху добри стари експерименти, използвайки подходяща обработка на данните или други методи.

Не се планира Семинарът за Учители  MOSEM² да покрива всички теми. Известно време ще бъде използвано за работа с професионално оборудване в мрежата  EFQM  и  ще бъдат разгледани подробно няколко примерни дейности. Това ще даде възможност на участниците в семинара да продължат работа самостоятелно, когато се върнат в своето училище.

Разгледайте файловете за Семинара за Учители  MOSEM² (около 340 MB) и следвайте инструкцията в  Ръководството за Учители  MOSEM²  преди да използвате файловете, планирани за различните части на Семинара за Учители MOSEM² .

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-30, в категорията Зареждане.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.