Ръководство за Учители MOSEM² (в електронен вид)

MOSEM² Teacher Guide

Ръководството за Учители MOSEM² съдържа група от дейности свързани с моделиране, симулации и реални експерименти. Ще намерите описание и на използваната философия на обучение, ръководеща разработването на тези материали, източници и дейности. Ръководството за Учители дава поглед също върху подкрепящите материали и организацията на Семинара за Учители MOSEM², за професионална самостоятелна подготовка на учителите относно качественото гарантиране на собствената им работа и относно съдържанието на раздела електромагнетизъм/свръхпроводимост.

Разгледайте съкратената версия на Ръководството за Учители MOSEM² , съдържаща 34 от 144 страници.

Закупете си пълната версия на хартия на Ръководството за Учители MOSEM² .

MOSEM² Teacher Guide title

 

 

 

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-30, в категорията Зареждане.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.