Статия: Изследователски ориентирано обучение на учители

MOSEM² paper Research-oriented teacher training MM RV

Научна статия от Marisa Michelini и Rossana Viola, публикувана в Communications: SIF Congress 2009 от IL NUOVO CIMENTO, DOI 10.1393/ncc/i2011-10997-3.

Пълно заглавие: Research-oriented training for Italian teachers involved in the European MOSEM Project.

MOSEM² paper Research Oriented Teacher Training MM RV

Резюме:  Изследването на специфичните връзки на електромагнитната индукция и свръхпроводимостта при подготовката на учители беше проведено в рамките на  PCK теоретичната мрежа (Shulman L. S., Educ. Res., 15 (1986) 4). Основните проблеми посочени в литературата бяха обект на анализ от гледна точка на педагогическите умения на учителите при планирано посредничество за открояване на образователните проблеми и организиране на дейностите в клас.

Details

За съжеление, липсват съобщения отговарящи на вашите критерии 2011-08-29, в категорията Зареждане.

Остави отговор

Трябва да бъде регистриран в постави коментар.