Новини

Информация за интересни теми, обновяване на материали, продукти, семинари, партньори и др.

превод на български език

Текстът на български език е адаптиран и преведен от доц.д-р Надежда Маринова Нанчева – Русенски университет “Ангел Кънчев”.