Зареждане

Електронните ресурси разработени в рамките на проектите SUPERCOMET, SUPERCOMET 2, MOSEM и MOSEM² в периода 2001 и 2011 година, са лицензирани
Simplicatus Research and Development under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.